Dnevni red osme sjednice Općinskog vijeća Kupres

12.11.2017 19:14   Kupres

Na temelju članka 65. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kupres («Službeni glasnik općine Kupres « broj 10/2004), sazivam nastavak 8. (osmu) sjednice Općinskog vijeća Kupres za dan 16. studenog (četvrtak) sa početkom u 11.00 sati u Vijećnici zgrade općine Kupres, ulica Vukovarska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći :


Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Općinskog vijeća

2. Izvješće sa mišljenjem o procijenjenoj šteti na području općine Kupres

3. Nacrt Proračuna općine Kupres za 2018. godinu

4. Nacrt odluka o izvršenju proračuna općine Kupres za 2018. godinu

5. Odluka o prihvaćanju kredita Evropske Investicijske Banke (EIB) za projekt vodoopskrba i odvođenje otpadnih voda u F BiH  

6. Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola sa prostora općine Kupres

7. Odluka o financijskoj potpori za obitelji s više djece

8. Primjedbe i prijedlozi na ponuđeni nacrt Zakona o poticajima za razvoj područja posebne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

9. Zaključak o poništenju Zaključka Općinskog vijeća broj: 01-31-1-81/12 od 23. svibnja 2012. godine

10. Zaključak o zaduženju općinskog načelnika o provođenju potrebne procedure za potpisivanje Aneksa postojećih Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta kojim je do sada zakupodavac bilo J.P.P. „Kupreško Polje d.o.o. Kupres

11. Odluka o prestanku rada Općinskog javnog poduzeća ''Kupreško polje '' d.o.o. Kupres

12. Prijedlog Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja

13. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Fra Miroslav Džaja“ u Kupresu

14. Suglasnost za zaključivanje sporazuma o suradnji- gradovi prijatelji

15. Tekuća pitanja

a) Dopis Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH , Vlatko Čolić
b) Prigovor Joze Tovilo

c) Dostava rješenje o blokadi računa
d) Dostava akata Središnjeg izbornog povjerenstva
e) Pokretanje inicijative za donošenje podzakonskog akta o utvrđivanju visine naknade za jubilarne nagrade


16. Aktualni sat


Predsjednik OV
Mlađen Pavlica

Natrag Isprintaj