Džemat Kupres


Džemat Kupres je povratnički Džemat koji se nalazi na Kupreškoj visoravni na 1180 m. iznad mora. Veličina Džemata nije nikada konstantna zbog raznih faktora: iseljavanje zbog boljeg života, visoke stope mortaliteta, upisivanja novih članova iz dijaspore ili Bugojna iz solidarnosti prema malom Džematu itd.

Po popisu iz blagajničke knjige na datum 16. studeni 2008. Džemat Kupres broji okruglo 150 članova od učlanjenih 43 domaćinstva, a od toga 13 domaćinstava sa svojim članovima koji su u dijaspori ili u gradu Bugojnu, a četiri domaćinstva od tih trinaest provode godišnji odmor u Kupresu.

Džemat Kupres pokriva cijelu općinu i nije podijeljen na punktove. Prije rata u Kupresu su dijelovala dva džemata (Džemat Kupres-grad i Džemat Kute), a zbog lošeg povratka i malog broja domaćinstava sada su ujedinjena u jedan džemat.

U Džematu od vjerskih objekata nalazi se:
Grad: Džamija Ahmed Fadil-paša, gusulhana, imamska kuća
Kute: Kutska džamija, gusulhana, imamska kuća.

Na namazima posjećenost nije velika. U prosjeku na dnevnim namazima uz imama klanja trojica džematlija, a džumu namaz uz imama klanja u prosjeku 8-12 džematlija. Uzrok malom broju džematlija koji klanjaju Džumu namaz je pijačni dan u gradu Bugojnu i odlazak džematlija u Bugojno.

Posjećenost za mjesec Ramazan ove godine bila je puno bolja u odnosu na prethodnu.
Ove godine teravih namaz se klanjao u fiksno vrijeme (otprilike približno dva sata po iftaru) uz dogovor džematlija što je i rezultiralo do sada i najvećoj posjećenosti. Pogotovo treba dodati da su ovog Ramazana iz sela Kute džematlije dolazile svaku teraviju što je upravo razlog odgovarajućeg vremena klanjanja teravije jer su ti ljudi ove godine bili jako zauzeti svojim stočarsko-poljoprivrednim poslovima iz razloga što Ramazan ulazi u ljeto.

Imam je ove godine kao i drugih godina držao predavanja za mubarek noći, za važnije datume zabilježene u povijesti Islama i naravno, svaku noć u mjesecu Ramazanu poslije klanjanja teravih namaza.

Iz obrazovnih institucija ove godine nije niko dolazio u posjet našem Džematu, tako da nije bilo i održanih predavanja.

Ove godine u Džematu Kupres su obilježene: Nova hidžretska godina, rođendan poslanika Muhammeda, dan pobjede na Bedru i 27. noć Ramazana uz učenje ilahija, učenje mevludi – šerifa i prigodno predavanje, uz učešće djece iz mekteba i džematlija.

U džematu Kupres nema nikakve godišnje svečanosti tako da i nema nikakvog obilježavanja, a što se tiče šehidske dove zbog malog broja šehida (6) i zbog velikog broja mezarja (svaki ukopan u drugom) nema obilježavanja šehidskih dova.

U Kupresu nisu organizirani nikakvi kursevi zbog rasutosti džematlija u Džematu i zbog starosne dobi i socioloških prilika.

Zbog slabe financijske situacije Džemata i roditelja polaznica koje su proučile Hatmu, Džematski odbor je donio odluku da se ove godine ne obilježi Hatmenska dova te da se prolongira u neko bolje vrijeme, ali su polaznice za svoj trud nagrađene.

Džemat Kupres su ove godine na takmičenju na nivou Medžlisa predstavljalo dvoje djece sa ostvarenim prosječnim uspjehom.

Na nivou Muftiluka i Rijaseta nije bilo takmičara iz Džemata Kupres.
Nije bilo nikakvih rezultata što se tiče polaznika našedžg Džemata na većim takmičenjima
Džemat Kupres nema stalni hor, već se za mjesec Ramazan, za Novu hidžretsku godinu, i za Rođendan Poslanika organizira od polaznika mekteba.

Metkeb nije nastupio na mektepskoj ligi zbog malog broja muških polatnika mekteba što je uzrok sastavljanju ekipe.

- Zbog slabe financijske situacije Džemata i zbog zauzetosti djece u obavljanju poslova koji se uglavnom sastoji u čuvanju stoke, nije bila organizirana nikakva ekskurzij niti izlet.
Polaznici nisu učili mukabelu uz Ramazan, a za mubarek noći u Ramazanu bili su uključeni u obilježavanju ovih noći kroz horsku sekciju i čitanju resitacija.

Na području Džemata nalazi se veći broj aktivnih grebalja( u gradu, selo Goravci, selo Kute, selo Kukavice, selo Brda, selo Bili Potok) i aktivnosti su uglavnom organizirane na košenje grebalja i njihovo čišćenje i to npr. Džematlije Kuta kose i čiste greblje u selu Kute i tako svako svoje, naravno u organizaciji i u dogovoru sa džematskim odborom.

Ove godine u selu Kute renovirala se gusulhana i pokrenula se inicijativa za obnovu kutske džamije što će ako Bog da dati rezultate, jer se osnovao građevinski odbor za obnovu džamije u Kutima, urađen je projekat za gradnju, počelo se sa sakuplanjem novca i ako Bog da na proljeće će se početi sa obnovom ove džamije.

Ove godine nije bilo nikakve gradnje novih objekata u našem Džematu.
Ove godine nije bilo nikakvih svećanosti sa bilo kakvim povodom u našem Džematu.
Uz redovne aktivnosti, džematski odbor nije imao nikave druge aktivnosti.

Ove godine u džematu Kupres bila su dva šerijatska vjenčanja za razliku od prošle godine u kojoj je obavljeno jedno šerijatsko vjenčanje.

Ove godine u džematu Kupres bilo je 5 dženaza što je isti broj kao i lani, s tim što je samo jedan od ukopanih rahmetlija bio stanovnik našeg Džemata, a ostali ukopani su većinom bili stalno nastanjeni u Bugojnu.

Zahvaljujemo se Miralemu ef. Duzenu koji nam je ustupio kroniku svog Džemata.