Financijska potpora za obitelji s više djece

21.11.2017 14:45   Kupres

Dana 16. studenog 2017. godine, Općinsko vijeće Kupres donijelo je Odluku o financijskoj potpori za obitelji s više djece, te se na temelju te Odluke donosi obavijest da će Općina Kupres odnosno Općinski načelnik u tekućoj 2017. godini novčano poduprijeti obitelji s novorođenom djecom kako slijedi:

 1. za svako treće rođeno dijete u obitelji u visini od 1.500,00 KM
 2. za svako četvrto rođeno dijete u obitelji u visini od 3.000,00 KM
 3. za svako peto rođeno dijete u obitelji u visini od 5.000,00 KM
 4. za svako šesto i više rođeno dijete u obitelji u visini od 8.000,00 KM,

s tim da pravo na financijsku potporu ostvaruju roditelji koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da imaju državljanstvo BiH
 • da imaju neprekidno prebivalište na području općine Kupres u trajanju od najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva
 • da je dijete rođeno u 2017.godini

Postupak za ostvarivanje prava na potporu provodi Služba za društvene djelatnosti, opću upravu imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu Općine Kupres, a za pokretanje postupka za ostvarivanje prava potrebno je da podnositelj zahtjeva dostavi slijedeću dokumentaciju.

 1. zahtjev za ostvarivanje prava
 2. uvjerenje o državljanstvu roditelja
 3. izvod iz matične knjige rođenih za dijete
 4. potvrda o prebivalištu roditelja
 5. broj bankovnog računa jednog od roditelja

Podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava najkasnije do 31.01.2018. godine za djecu koja su rođena u 2017.godini.

Zahtjev za financijsku potporu obitelji s više djece može se preuzeti u prilogu članka ili u Centru za usluge građanima Općine Kupres.

Prilozi:

Obavijest-financijska potpora obitelji s više djece.pdf

Zahtjev za financijsku potporu obitelji s više djece 2017..pdf


Općina Kupres

Natrag Isprintaj