Lovačko društvo Tetrijeb Kupres


Lovačko društvo „Tetrijeb“ utemeljeno je 1956. godine pod imenom „Srndać“, da bi 1996. godine promijenilo ime u „Tetrijeb“. Svi pisani i materijalni tragovi postojanja ovog društva uništeni su u Domovinskom ratu. Sadašnje lovačko društvo organizirano je kao jedinstveno društvo bez lovačkih sekcija.

Lovište je planinskog tipa s poljskim i šumskim dijelovima, a površina lovišta je oko 600 km2. U lovištu obitava sljedeća divljač: mrki medvjed, divlja svinja, srna, vuk, lisica, zec, kuna, veliki tetrijeb, prepelica, golub, divlja patka...

 

S obzirom da na to da su lovotehnički objekti uništeni u ratu, ovo društvo uložilo je dosta truda i rada na obnovi infrastrukture u lovištu.

U posljednjih nekoliko godina, pored solilišta i hranilišta, izgrađena su i lovačka kuća, visoka zatvorena čeka, a u tijeku su radovi na izgradnji srtjelišta.

Iz kronologije fra Mirka Džaje: Godine 1892. ili 1893. bio je u Koprivnici zakazan „dvorski lov“. U okolici Koprivnice tada je bila prava prašuma, puna zvjeradi. U „dvorski lov“ došlo je mnogo nekakve velike gospode iz Beča i drugih gradova, a bilo je i domaćih lovaca s puno pasa hajkača. Ubili su nekoliko vukova, jednog medvjeda i više od dvadeset srndaća.

Sve je to doneseno u han (tada su Džaje držale han u Koprivnici kada se probijala cesta Bugojno-Kupres) gdje je bila puna jedna soba ubijene zvjeradi, uz posebnog stražara koji je sve to čuvao.

Meso se kolima odvozilo u Bugojno i dalje. Prilikom ovog „dvorskog lova“ podignuto je nekoliko privremenih kućica (vikendica) u kojima su boravili lovci.

Lovačko društvo „Tetrijeb“ Kupres gospodari lovištem „Kupres-Kiprovača“ površine 28 897 ha, a radi se o otvorenom lovištu planinskog tipa.

Lovište naseljavaju sljedeće vrste divljači:

- Krupna divljač ( Mrki medvjed, Vuk, Divlja svinja, Srna, Divokoza, Veliki tetrijeb)

- Sitna divljač (Zec, Lisica, Jazavac, Divlja mačka, Kuna zlatica, Lasica, Tvor, Trčka, Prepelica, Patka gluhara, Divlji golub)

Lovačko društvo „Tetrijeb“ Kupres broji ukupno 95 članova a svake godine se povećava njihov broj jer se u društvo primaju mladi pripravnici nakon provedene edukacije i polaganja lovačkog ispita.

Lovačko društvo djeluje preko Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Disciplinskog suda.

U društvu je organizirana lovočuvarska služba koja svakodnevno prati stanje u lovištu i brine se za divljač u svim vremenskim uvjetima.

Lovačko društvo aktivno sudjeluje na brojnim lovačkim manifestacijama, sajmovima i druženjima poštujući naslijeđenu lovačku tradiciju. U više navrata bili smo domaćin kinološkim priredbama i utakmicama pasa goniča kao i organizator brojnih natjecanja u lovnom streljaštvu.