OV Kupres donijelo odluku o subvencioniranju troškova prijevoza učenika

21.11.2017 14:39   Kupres

Dana 16. studenog 2017. godine, Općinsko vijeće Kupres donijelo je Odluku o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola sa prostora općine Kupres, te se na temelju te Odluke donosi slijedeća obavijest:

Za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na prostoru općine Kupres, a pohađaju srednju školu na prostoru Federacije BiH, bit će sufinancirani troškovi prijevoza u omjeru 50% općina Kupres i 50% roditelji.

Ovo pravo ostvaruju roditelji djece, njihovi staratelji ili skrbnici podnošenjem zahtjeva nadležnoj službi, a uz zahtjev su dužni priložiti i slijedeće dokaze:

potvrdu srednje škole u koju je učenik upisan

potvrdu o prebivalištu roditelja, staratelja ili skrbnika

dokaz o kupljenoj mjesečnoj karti

broj bankovnog računa na koji će se uplatiti utvrđeni iznos naknade

Nadležna općinska službi će po provedenoj proceduri donijeti rješenje o visini subvencioniranja troškova prijevoza.

Zahtjev za subvencioniranje troškova priojevoza može se preuzeti na web stranicama općine Kupres ili u Centru za usluge građanima Općine Kupres.

Natrag Isprintaj