Poziv osobama koje imaju nekretnine u Općini Tomislavgrad: Prijavite svoje pravo nad nekretninama

10.09.2017 11:31   Hercegbosanska Županija


Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Vedašić, Bukovica i Šujica u Općini Tomislavgrad da prijave svoje pravo na nekretninu Općinskom sudu u Livnu – Zemljišnoknjižnom uredu odjeljenja suda u Tomislavgradu.

U sklopu provedbe Projekta registracije nekretnina, odnosno usuglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Livnu, Odjeljenje suda u Tomislavgradu je dana 26.07.2017. godine, pokrenuo javnom objavom proceduru uspostave i zamjene zemljišne knjige.

S tim u vezi, još jednom pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Vedašić, Bukovica i Šujica u Općini Tomislavgrad da prijave svoja prava na nekretninama, a najdalje do 25.09.2017. godine.

Prijave se vrše u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu, odjeljenje suda Tomislavgrad na adresi: Kralja Zvonimira bb, Tomislavgrad, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na istu adresu.

Osobe koje polažu pravo na nekretnine su dužne dostaviti dva primjerka dokaza svog vlasništva ili drugog prava, a u slučaju potrebe pribavljanja dodatnih dokaza, na njihov osnovan zahtjev rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana. Ovim putem upozoravamo da ako u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Također, pozivaju se svi vlasnici stanova i poslovnih prostora u katastarskim općinama Vedašić, Bukovica i Šujica u Općini Tomislavgrad koji su svoje vlasništvo upisali u Knjigu položenih ugovora da provjere prijenos svog prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu vođenu po podacima novog premjera, uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima, kako biste osigurali apsolutnu zaštitu svojih prava.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za katastarske općine, koje su predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige, a u okviru “Projekta registracije nekretnina”, provodiće se bez naplate sudske takse, piše Livno Online.

Info o Projektu registracije nekretnina:

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula je Projekat registracije nekretnina, koji se odnosi na usklađivanja podataka iz katastra i zemljišne knjige, a koji se realiziraju u sklopu komponente A projekta „Registracija nekretnina“ – RERP.

Komponenta A RERP-a „Ažuriranje podataka za registraciju nekretnina“ je glavna komponenta Projekta, koja se u najvećoj mjeri odnosi na usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga, i to za cijelo urbano područje Federacije BiH.

Kroz Projekat je predviđeno i prijenos podataka iz Knjige položenih ugovora (KPU) u zemljišnu knjigu za katastarske općine koje su obuhvaćene Projektom.

Dodatne informacije o Projektu registracije nekretnina možete zatražiti putem maila: info@fgu.com.ba

Natrag Isprintaj